Ikon för Rikstermbanken

Hormoslyr

svensk term: Hormoslyr
förklaring:

Preparat som på 1960- och 1970-talen användes för att inom bl.a. skogsbruket bekämpa lövträd. Den verksamma beståndsdelen i hormoslyrpreparaten var klorerade fenixsyror. Användningen förbjöds helt 1984.

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016