Ikon för Rikstermbanken

GPS

svensk term: GPS
förklaring:

Ett globalt satellitbaserat navigationssystem med hög noggrannhet. Används inom skogssektorn bl.a. för skoglig planering i fält.

engelska termer: Global Positioning System
GPS
 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016