Ikon för Rikstermbanken

överståndare

svensk term: överståndare
definition:

vanligen träd som lämnats kvar från ett tidigare bestånd och som regel är betydligt äldre, grövre och högre än övriga träd i beståndet

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016