Ikon för Rikstermbanken

överskuggning

svensk term: överskuggning
förklaring:

Begreppet syftar vanligen på träd eller övrig vegetation som på grund av kringliggande vegetation beskuggas. Ett sätt att minska beskuggningen är genom röjning.

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016