Ikon för Rikstermbanken

överbyggnad

svensk term: överbyggnad
definition:

övre delen av en vägkropp exklusive terrass

anmärkning:

Överbyggnadens krav på tjocklek beror på terrassens egenskaper.

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016