Ikon för Rikstermbanken

återväxtinventering

svensk term: återväxtinventering
definition:

undersökning av föryngringen något eller några få år efter en föryngringsåtgärd

anmärkning:

Antalet huvudplantor ska vara över eller lika med det antal som skogsvårdslagen fastställer, i annat fall kan hjälpplantering vara nödvändig för en godkänd föryngring.

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016