Ikon för Rikstermbanken

årsring

svensk term: årsring
definition:

mer eller mindre cirkulärt vedskikt som bildas i ett träd under ett år

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016