Ikon för Rikstermbanken

normkritik

svensk term: normkritik
förklaring:

En pedagogisk metod för att skapa mer jämlikhet i samhället. Det handlar om att flytta fokus från individer och det som anses bryta mot normer till att titta på strukturer och ifrågasätta det som anses vara ”normalt”. När man arbetar normkritiskt brukar man gå igenom tre steg:

Synliggöra och ifrågasätta normer

Synliggöra fördelar för den som följer normen

Granska egen position.

 
källa: RFSL: Begreppsordlista | 2015