Ikon för Rikstermbanken

monogami

svensk term: monogami
förklaring:

Att ha sexuella och/eller emotionella relationer med bara en person i taget. En person som uteslutande har monogama sexuella och/eller emotionella relationer kan sägas vara monoamorös.

 
källa: RFSL: Begreppsordlista | 2015