Ikon för Rikstermbanken

könsidentitet

svensk term: könsidentitet
förklaring:

En persons självupplevda kön, dvs. det kön man känner dig som (kvinna, intergender, genderqueer, ickebinär, man, transperson osv). biologiska och juridiska könet behöver inte säga någonting om en persons könsidentitet.

 
källa: RFSL: Begreppsordlista | 2015