Ikon för Rikstermbanken

kön

svensk term: kön
förklaring:

Begreppet kön är ett system som i de flesta sammanhang används för att särskilja människor genom att dela in dem i grupperna kvinnor och män. Kön är dock mycket mer komplext än så. Kön kan brytas ned i fyra olika delar: biologiskt kön, juridiskt kön, könsidentitet, könsuttryck

se även:
 
källa: RFSL: Begreppsordlista | 2015