Ikon för Rikstermbanken

ickebinär

svenska termer: ickebinär
intergender (2)
definition:

som identifierar sig som mellan, bortom eller med båda könskategorierna kvinna/man

anmärkning:

Ibland används ickebinär som ett paraplybegrepp för olika könsidentiteter som inte följer tvåkönsnormen, t.ex. intergender eller genderqueer. Ickebinär betyder inte samma sak för alla som definierar sig som det. En del känner sig som både tjej och kille. Andra känner att de befinner sig mellan de kategorierna. Många ickebinära identifierar sig inte med något kön alls. En del ickebinära vill förändra kroppen med hormoner och/eller kirurgi.

se även:
 
källa: RFSL: Begreppsordlista | 2015