Ikon för Rikstermbanken

funktionsnedsättning

svensk term: funktionsnedsättning
definition:

nedsatt funktionsförmåga i relation till vad som uppfattas som normen

anmärkning:

Det kan handla om psykisk, kognitiv eller fysisk funktionsnedsättning. En person HAR en funktionsnedsättning. En person ÄR inte funktionsnedsatt.

 
källa: RFSL: Begreppsordlista | 2015