Ikon för Rikstermbanken

den

svensk term: den
förklaring:

Könsneutrala pronomen som främst används om personer som varken identifierar sig som kvinnor eller män utan t.ex. är intergender, genderqueer, ickebinära. [D]en används också i situationer då en persons könstillhörighet är okänd.

 
källa: RFSL: Begreppsordlista | 2015