Ikon för Rikstermbanken

cisnormativitet

svensk term: cisnormativitet
definition:

antagandet att alla människor identifierar sig som det kön som har tillskrivits dem vid födseln och lever efter det könets sociala normer (kvinnligt/manligt)

 
källa: RFSL: Begreppsordlista | 2015