Ikon för Rikstermbanken

asexuell

svensk term: asexuell
definition:

som aldrig eller under en period inte känner sexuell attraktion, inte har någon sexlust eller inte önskar inkludera andra fysiskt i sin sexuella praktik

anmärkning:

Asexuell kan användas av och för som identifierar sig med begreppet på olika sätt. Vanligast är att asexuell används för att beskriva en person som aldrig eller under en period inte känner sexuell attraktion, inte har någon sexlust eller inte önskar inkludera andra fysiskt i sin sexuella praktik. Det kan också användas som ett paraplybegrepp och då inbegripa exempel som ”demisexuell” – att bara känna sexuell attraktion till en annan person efter att ett djupt emotionellt band har uppstått, eller ”autosexuell” – att bara vilja ha sex med sig själv. Begreppet används olika av olika personer.

 
källa: RFSL: Begreppsordlista | 2015