Ikon för Rikstermbanken

FTM

svensk term: FTM
förklaring:

Female to Male = kvinna till man. Ett sätt att beskriva den transition som en del transpersoner genomgår eller genomgått för att alla olika delar av könet (juridiskt, biologiskt och könsuttryck) ska bekräfta personens könsidentitet.

engelska termer: female to male
FTM
 
källa: RFSL: Begreppsordlista | 2015