Ikon för Rikstermbanken

våningshöjd

svensk term: våningshöjd
definition:

avståndet mellan golvplanen på två våningar efter varandra

 
källa: Svenska Byggingenjörers Riksförbund (SBR), Konsumentverket, Villaägarnas Riksförbund, Trä-och Möbelföretagen (TMF) & Gar-Bo Försäkring AB: Besiktningsmannaboken 2016 | 2016