Ikon för Rikstermbanken

utsättning

svensk term: utsättning
definition:

överförande av mätdata från en ritning till en punkt i terrängen

 
källa: Svenska Byggingenjörers Riksförbund (SBR), Konsumentverket, Villaägarnas Riksförbund, Trä-och Möbelföretagen (TMF) & Gar-Bo Försäkring AB: Besiktningsmannaboken 2016 | 2016