Ikon för Rikstermbanken

tvåårsbesiktning

svenska termer: tvåårsbesiktning
§ 59-besiktning
definition:

besiktning som görs för att ta reda på om fel har visat sig under tvåårsfristen

 
källa: Svenska Byggingenjörers Riksförbund (SBR), Konsumentverket, Villaägarnas Riksförbund, Trä-och Möbelföretagen (TMF) & Gar-Bo Försäkring AB: Besiktningsmannaboken 2016 | 2016