Ikon för Rikstermbanken

sluttningsvåning

svenska termer: sluttningsvåning
souterrängvåning
definition:

huskonstruktion där en del av huset ligger under mark

 
källa: Svenska Byggingenjörers Riksförbund (SBR), Konsumentverket, Villaägarnas Riksförbund, Trä-och Möbelföretagen (TMF) & Gar-Bo Försäkring AB: Besiktningsmannaboken 2016 | 2016