Ikon för Rikstermbanken

slutbesiktning

svensk term: slutbesiktning
definition:

besiktning som görs för att konstatera om en entreprenad utförts fackmässigt och i enlighet med entreprenadhandlingarna

 
källa: Svenska Byggingenjörers Riksförbund (SBR), Konsumentverket, Villaägarnas Riksförbund, Trä-och Möbelföretagen (TMF) & Gar-Bo Försäkring AB: Besiktningsmannaboken 2016 | 2016