Ikon för Rikstermbanken

sidoentreprenör

svensk term: sidoentreprenör
definition:

den som vid sidan av entreprenören utför arbeten åt konsumenten utan inbördes avtal

se även:
 
källa: Svenska Byggingenjörers Riksförbund (SBR), Konsumentverket, Villaägarnas Riksförbund, Trä-och Möbelföretagen (TMF) & Gar-Bo Försäkring AB: Besiktningsmannaboken 2016 | 2016