Ikon för Rikstermbanken

servitut

svensk term: servitut
förklaring:

Avser tillåtelse att till exempel dra ledningar över grannens mark.

 
källa: Svenska Byggingenjörers Riksförbund (SBR), Konsumentverket, Villaägarnas Riksförbund, Trä-och Möbelföretagen (TMF) & Gar-Bo Försäkring AB: Besiktningsmannaboken 2016 | 2016