Ikon för Rikstermbanken

kontrollplan enligt PBL

svensk term: kontrollplan enligt PBL
definition:

plan godkänd av byggnadsnämnden för alla kontrollpunkter under byggtiden

 
källa: Svenska Byggingenjörers Riksförbund (SBR), Konsumentverket, Villaägarnas Riksförbund, Trä-och Möbelföretagen (TMF) & Gar-Bo Försäkring AB: Besiktningsmannaboken 2016 | 2016