Ikon för Rikstermbanken

kontrollansvarig

svensk term: kontrollansvarig
beteckning/formel: KA
definition:

certifierad person som på uppdrag av konsumenten utför kontroller enligt plan- och bygglagen

 
källa: Svenska Byggingenjörers Riksförbund (SBR), Konsumentverket, Villaägarnas Riksförbund, Trä-och Möbelföretagen (TMF) & Gar-Bo Försäkring AB: Besiktningsmannaboken 2016 | 2016