Ikon för Rikstermbanken

förbindelsepunkt

svensk term: förbindelsepunkt
definition:

den punkt där fastighetens ledningar ansluts till kommunens ledningar

 
källa: Svenska Byggingenjörers Riksförbund (SBR), Konsumentverket, Villaägarnas Riksförbund, Trä-och Möbelföretagen (TMF) & Gar-Bo Försäkring AB: Besiktningsmannaboken 2016 | 2016