Ikon för Rikstermbanken

besiktning

svensk term: besiktning
definition:

undersökning genomförd av myndighet eller av utsedd besiktningsman

 
källa: Svenska Byggingenjörers Riksförbund (SBR), Konsumentverket, Villaägarnas Riksförbund, Trä-och Möbelföretagen (TMF) & Gar-Bo Försäkring AB: Besiktningsmannaboken 2016 | 2016