Ikon för Rikstermbanken

avtal

svensk term: avtal
definition:

muntlig eller skriftlig överenskommelse avsedd att medföra ömsesidiga förpliktelser för parterna

 
källa: Svenska Byggingenjörers Riksförbund (SBR), Konsumentverket, Villaägarnas Riksförbund, Trä-och Möbelföretagen (TMF) & Gar-Bo Försäkring AB: Besiktningsmannaboken 2016 | 2016