Ikon för Rikstermbanken

avstyckning

svensk term: avstyckning
förklaring:

När ett markområde avskiljs från en fastighet och bildar en ny fastighet.

 
källa: Svenska Byggingenjörers Riksförbund (SBR), Konsumentverket, Villaägarnas Riksförbund, Trä-och Möbelföretagen (TMF) & Gar-Bo Försäkring AB: Besiktningsmannaboken 2016 | 2016