Ikon för Rikstermbanken

OVK

svenska termer: OVK
obligatorisk ventilationskontroll
förklaring:

Utförs av certifierad kontrollant, dokumenteras och lämnas till byggnadsnämnden. För småhus behöver OVK bara göras innan systemet tas i bruk.

 
källa: Svenska Byggingenjörers Riksförbund (SBR), Konsumentverket, Villaägarnas Riksförbund, Trä-och Möbelföretagen (TMF) & Gar-Bo Försäkring AB: Besiktningsmannaboken 2016 | 2016