Ikon för Rikstermbanken

fisk

svensk term: fisk
definition:

utfyllnad i kavaj, t.ex. ryggen

 
källa: Sveriges Skrädderiförbund: Ordlista | 2017