Ikon för Rikstermbanken

varp

svensk term (rek.): varp
definition:

stenhög vid gruva som bortsorterats på grund av för låg malmhalt

anmärkning:

Ofta betraktat som värdelöst avfall. På senare tid (1900-talet) har en del kunnat tillvaratas med hjälp av modern anrikningsteknik.

se även:
 
källa: Filipstads Bergslag: Ordlista