Ikon för Rikstermbanken

utfraktsort

svensk term (rek.): utfraktsort
förklaring:

Huvudnivå. Här sker vågrät transport av den brutna malmen i gruvan från brytningsstället till schaktet för uppfordring. Det var cirka 50 m i höjdled mellan varje utfraktsort i Filipstadsgruvorna. Här har (förutom Gåsgruvan) transporten i modernare tid alltid varit rälsbunden med hjälp av olika typer av lok, t.ex. tryckluftslok, ellok och diesellok. Till loken kopplades ett antal vagnar som transporterade malmen. I en del större gruvor som t.ex. Grängesberg, användes däremot stora truckar för utfrakten.

 
källa: Filipstads Bergslag: Ordlista