Ikon för Rikstermbanken

stoll

svensk term (rek): stoll
definition:

vågrätt gruvgång som går ut i dagen

anmärkning:

Kan endast användas om gruvfältet höjer sig över den övriga terrängen. Ett fint exempel är Tilas stoll vid Högbergsfältet i Persberg. Genom att driva en stoll kunde man vinna ett antal fördelar. Gruvan dränerades från vatten ovanför stollens nivå och stollen var ofta lämplig för utfrakten av malm. Dessutom kunde man i stollen söka efter nya malmfyndigheter.

 
källa: Filipstads Bergslag: Ordlista