Ikon för Rikstermbanken

spelstyrare

svensk term (rek): spelstyrare
definition:

person som skötte hissarna och därmed transporten av malm och personer genom schaktet vid gruvan

anmärkning:

Då gruvspelen alltmer automatiserades från mitten av 1900-talet blev detta en yrkeskår som blev hårt drabbade av rationaliseringarna.

 
källa: Filipstads Bergslag: Ordlista