Ikon för Rikstermbanken

slå engelsman

svensk fras (rekommenderad): slå engelsman
förklaring:

Benämning på visst slags borrsätt vid handborrning, varvid borrudden riktas uppåt och slagen riktas nedifrån med en kort, klumpig slägga.

 
källa: Filipstads Bergslag: Ordlista