Ikon för Rikstermbanken

skrotning

svensk term (rek.): skrotning
definition:

nedtagande av löst berg i tak och väggar efter sprängning för att undvika ras

anmärkning:

En säkerhetsåtgärd som förr skedde manuellt med hjälp av spett. I större gruvor används numera speciella skrotningsaggregat. Ibland sprutas också väggarna med betong för att säkra berget. Även stålnät eller expansionsbultar kan användas för detta ändamål.

 
källa: Filipstads Bergslag: Ordlista