Ikon för Rikstermbanken

skip

svensk term (rek.): skip
definition:

hisskorg i schakt som är avsedd endast för bergtransport

anmärkning:

Från 1940-talet och framåt skedde fyllning och tömning av skippen ofta helt automatiskt. Under skippen kunde ibland även en personhiss finnas. Vid personbefordran fick ej berg finnas i skippen.

 
källa: Filipstads Bergslag: Ordlista