Ikon för Rikstermbanken

skeppund

svensk term (rek.): skeppund
förklaring:

Viktmått för livsmedel, men också för järn. Vanligtvis motsvarar ett skeppund 170 kilo men inom järnhanteringen finns flera olika sorters skeppund.

Ett skeppund tackjärnsvikt = 194,5 kilo.

Ett skeppund bergsvikt = 150 kilo.

Ett skeppund uppstadsvikt = 143 kilo.

 
källa: Filipstads Bergslag: Ordlista