Ikon för Rikstermbanken

pivå

svensk term (rek.): pivå
definition:

inrättning för omkoppling av spellinan till ett visst schakt, ifall gruvspelet ska användas till flera sådana

 
källa: Filipstads Bergslag: Ordlista