Ikon för Rikstermbanken

masugnskrans

svensk term (rek): masugnskrans
definition:

utrymmet kring masugnens övre del vid uppsättningsmålet, dvs. öppningen för påfyllning av malm, kol och kalk m.m.

anmärkning:

Golvet där kallas kransgolv

 
källa: Filipstads Bergslag: Ordlista