Ikon för Rikstermbanken

masugn

svensk term (rek.): masugn
förklaring:

Hyttans "hjärta", schaktugn där järnmalmen, med tillsats av träkol som bränsle och tillsats av kalksten för slaggbildningen omvandlas till tackjärn.

 
källa: Filipstads Bergslag: Ordlista