Ikon för Rikstermbanken

malmtorg

svensk term (rek): malmtorg
definition:

(förr) plats, där malm lades upp i upplag (särskilt då malmen lades upp i lika stora hopar, vilka sedan fördelades mellan bergsmännen genom lottning)

 
källa: Filipstads Bergslag: Ordlista