Ikon för Rikstermbanken

lave

svensk term (rek.): lave
definition:

byggnad över gruvschakt och något av gruvans "hjärta"

anmärkning:

Med lavens hjälp sker alla transporter av malm, material och arbetare upp och ner i gruvan. Förr i tiden byggda av trä, men från och med 1910-talet byggdes i Sverige även lavar av betong, vilket senare blev allt vanligare. I modernare tid har även lavar byggda av endast stålbalkar använts. Ett exempel på detta var Värmlandsbergsgruvans lave i Nordmark. Persbergs gruvlave är den enda av betong i Filipstads Bergslag. Finnmossens lave i Nordmark är en blandning av trä och stållave. Övriga lavar i kommunen är byggda helt i trä.

 
källa: Filipstads Bergslag: Ordlista