Ikon för Rikstermbanken

hund

svensk term (rek.): hund
förklaring:

Hundar används vid donlägiga schakt. Det är en vagn som lastas med berg för uppfordring. Vagnen går på räls upp genom schaktet. I Kung Gustavs schakt, Persberg, förekom även persontrafik i hundarna, medan Nygruveschaktet i Nordmark endast var besiktigat för berguppfordring. Malmhund kallades även den vagn som förde upp malmen till toppen av masugnen.

 
källa: Filipstads Bergslag: Ordlista