Ikon för Rikstermbanken

fatthake

svensk term (rek.): fatthake
definition:

med vinkelböjd krok i ena änden och spets i den andra försedd grov järnhake, varmed stockar kunna hopfästas eller upphängas i eller vid gruva

 
källa: Filipstads Bergslag: Ordlista