Ikon för Rikstermbanken

beskickning

svensk term (rek.): beskickning
definition:

den blandning av malm och kalksten, som fylls på i masugnen för omvandling till tackjärn

anmärkning:

Man tillsätter också kol eller koks vilket dock läggs i ett eget lager.

se även:
 
källa: Filipstads Bergslag: Ordlista