Ikon för Rikstermbanken

bergslag

svensk term (rek.): bergslag
förklaring:

Ursprunglig beteckning på sammanslutning/förening för bergsbruk på en plats eller inom ett visst område, senare samlingsnamn på gruv- och järnbruksområdet i mellersta Svealand. Uttrycket förekommer också som benämning på delar av bergslagen ex. Filipstads och Noras bergslag.

 
källa: Filipstads Bergslag: Ordlista