Ikon för Rikstermbanken

band

svensk term (rek.): band
definition:

bergfäste i vågrätt riktning, till skydd mot ras

anmärkning:

Bergfäste i lodrät riktning kallas för pelare.

 
källa: Filipstads Bergslag: Ordlista